CHÍNH SÁCH THANH TOÁN

Khi mua sản phẩm tại trang web của chúng tôi, quý khách hàng có thể thực hiện theo các chính sách thanh toán sau:

Hình thức thanh toán trực tiếp:

Quý khách hàng đến địa chỉ được thể hiện trên web mua hàng và thanh toán trực tiếp

Hình thức thanh toán chuyển khoản

THÔNG TIN TÀI KHOẢN

CHUYỂN KHOẢN: CÔNG TY —> CÔNG TY

+ CHỦ TÀI KHOẢN: CÔNG TY TNHH KIM LOẠI G7
+ SỐ TÀI KHOẢN: 7887.7888
+ NGÂN HÀNG:  ACB – HCM

CHUYỂN KHOẢN: CÁ NHÂN —> CÁ NHÂN

+ CHỦ TÀI KHOẢN:  NGUYỄN ĐỨC KHANH (ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT – GIÁM ĐỐC CÔNG TY)
+ SỐ TÀI KHOẢN:  666.555.8
+ NGÂN HÀNG:  ACB – HCM

Quý khách vui lòng thanh toán chuyển khoản 100% số tiền sản phẩm, sau đó bên dịch vụ giao hàng sẽ thực hiện vận chuyển sản phẩm để quý khách nhận hàng tại nhà.

Hình thức thanh toán COD

Quý khách có thể lựa chọn các hình thức thanh toán này. Sau khi xác nhận đơn hàng, chúng tôi sẽ đóng gói sản phẩm và chuyển cho nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển, sau đó vận chuyển để quý khách nhận hàng và thanh toán tại nhà.

Sau khi kiểm tra sản phẩm, quý khách thực hiện thanh toán trực tiếp số tiền giá trị sản phẩm cho nhân viên giao hàng.