Như các bạn đã biết, Cơ Khí là một trong những ngành kỹ thuật quan trọng và đa dạng nhất trong lĩnh vực công nghiệp. Nó bao gồm rất nhiều lĩnh vực, từ thiết kế, sản xuất, sửa chữa và bảo trì các máy móc và thiết bị, đến nghiên cứu và phát triển các công nghệ mới.

Các nhóm cơ khí thường được chia thành những lĩnh vực chuyên biệt như cơ khí chế tạo máy, cơ khí động lực, cơ khí kết cấu, cơ khí chế tạo và gia công khuôn mẫu, cơ khí điều khiển tự động, cơ khí cơ điện tử, và nhiều lĩnh vực khác.

Cơ khí chế tạo máy là lĩnh vực chuyên về thiết kế, sản xuất và sửa chữa các máy móc và thiết bị, từ máy tiện, máy phay, đến các thiết bị sản xuất tốc độ cao. Cơ khí động lực tập trung vào nghiên cứu và phát triển các động cơ và máy phát điện. Cơ khí kết cấu tập trung vào thiết kế và tính toán các cấu trúc, bao gồm cả các cấu trúc sử dụng trong công trình xây dựng.

Cơ khí chế tạo và gia công khuôn mẫu chuyên về sản xuất khuôn mẫu và sản phẩm đúc. Cơ khí điều khiển tự động tập trung vào thiết kế và sản xuất các thiết bị và hệ thống tự động hóa trong sản xuất. Cơ khí cơ điện tử tập trung vào nghiên cứu và phát triển các hệ thống điện tử và cơ khí kết hợp.

Mỗi nhóm cơ khí đều có vai trò quan trọng trong sản xuất và kinh doanh, đóng góp vào sự phát triển của các ngành công nghiệp khác nhau.
Hãy tham gia vào hệ sinh thái cơ khí của chúng tôi tại đây nhé: Danh sách nhóm Cơ Khí và Phụ Trợ
Cũng đừng quên xem qua: Chính sách hoạt động nhóm