TRỌNG LƯỢNG ỐNG INOX, HÔP INOX VUÔNG, HỘP CHỮ NHẬT INOX

TRỌNG LƯỢNG ỐNG INOX, HÔP INOX VUÔNG, HỘP CHỮ NHẬT INOX

Việc tính khối lượng ống Inox rất quan trọng trong việc xác định giá cả của sản phẩm.

GIÁ ỐNG INOX = TRỌNG LƯỢNG (KG) * ĐƠN GIÁ

A554 Ống Inox SUS304 600 16*1.0*6000              147                      341                     65,000
A554 Ống Inox SUS304 2B 54*1.5*6000                10                      116                     65,000
A554 Ống Inox SUS304 2B 22.2*1.4*6000              100                      433                     65,000
A554 Ống Inox SUS304 2B 22.2*1.4*6000              100                      433                     65,000
A554 Ống Inox SUS304 2B 22.2*1.4*6000              100                      435                     65,000
A554 Ống Inox SUS304 2B 22.2*1.4*6000                50                      214                     65,000
A554 Ống Inox SUS304 2B 54*1.5*6000                21                      245                     65,000
A554 Ống Inox SUS304 600 38.1*1.0*6000                51                      274                     65,000
A554 Ống Inox SUS304 600 60.5*1.5*5400                11                      128                     65,000
A554 Ống Inox SUS304 600 16*1.0*6000                70                      153                     65,000
A554 Ống Inox SUS304 600 31.8*1.48*6000                 4                        27                     65,000
A554 Ống Inox SUS304 600 15.88*1.16*6000                28                        72                     65,000
A554 Ống Inox SUS304 600 50.8*1.96*6000                 8                      116                     65,000
A554 Ống Inox SUS304 600 76.2*1.2*6000                 8                      105                     65,000
A554 Ống Inox SUS304 600 50.8*1.96*6000                16                      233                     65,000
A554 Ống Inox SUS304 2B 22.2*1.4*6000                69                      297                     65,000
A554 Ống Inox SUS304 600 100*50*1.2*6000                12                      199                     65,000
A554 Ống Inox SUS304 600 25*0.96*6000              142                      497                     65,000
A554 Ống Inox SUS304 600 31.8*1.0*6000                 4                        18                     65,000
A554 Ống Inox SUS304 600 31.8*1.0*6000                 2                          9                     65,000
A554 Ống Inox SUS304 2B 22.2*1.4*6000                27                      117                     65,000
A554 Ống Inox SUS304 600 38.1*1.0*6000                69                      372                     65,000
A554 Ống Inox SUS304 600 38.1*1.0*6000                51                      277                     65,000
A554 Ống Inox SUS304 600 38.1*1.0*6000                48                      261                     65,000
A554 Ống Inox SUS304 600 9.53*0.8*6000                92                        95                     65,000
A554 Ống Inox SUS304 600 9.53*0.8*6000              177                      184                     65,000
A554 Ống Inox SUS304 600 38.1*1.0*6000                12                        66                     65,000
A554 Ống Inox SUS304 600 9.53*0.8*6000              137                      143                     65,000
A554 Ống Inox SUS304 600 32*1.96*6000                23                      205                     65,000
A554 Ống Inox SUS304 600 31.8*1.5*6000                 6                        40                     65,000
A554 Ống Inox SUS304 600 60.5*1.5*5400                 5                        58                     65,000
A554 Ống Inox SUS304 180 120*60*3*6000                15                      733                     65,000
A554 Ống Inox SUS304 600 9.6*1.0*6000              266                      330                     65,000
A554 Ống Inox SUS304 600 16*1.0*6000                68                      148                     65,000

Nhìn chung, trọng lượng các loại ống Inox (201, 304…) khác nhau không đáng kể, cách tính khối lượng ống  Inox được biểu diễn đơn giản như sau:

(ĐƯỚNG KÍNH – ĐỘ DÀY) * ĐỘ DÀY * 0.02491 = SỐ KG/M

NẾU LÀ CÂY ỐNG INOX DÀI TIÊU CHUẨN 6M THÌ SỐ KG TRÊN * 6

NẾU LÀ ỐNG INOX CẮT LẺ THÌ TA NHÂN TỶ LỆ VỚI CHIỀU DÀI CẮT LẺ

ĐƠN VỊ ĐƯỢC TÍNH LÀ MM (MILIMMET) VÀ KG (KILOGRAM)

VÌ DỤ: Muốn tính trọng lượng (số kg) của ống Inox phi 60 dày 10, ta sẽ nhập công thức như sau:

(60 – 10) * 10 * 0.02491 * 6 = 74.73kg

74.73kg là con số lý thuyết, trên thực tế, ống inox được sản xuất theo tiêu chuẩn ASTM A312 (tiêu chuẩn phổ thông) có dung sai độ dày cho phép là +/-12.5%, do đó khi mua ống inox, người ta thường cân theo số kg thực tế.

CÁCH TÍNH TRỌNG LƯỢNG HỘP VUÔNG INOX

A554 Hộp Inox SUS304 180 150*150*3.0*6000                94                   7,840                     65,000
A554 Hộp Inox SUS304 MF 60*60*3.0 (2.79)*6000                26                      781                     65,000
A554 Hộp Inox SUS304 NO.1 75*75*3.0*6000                63                   2,586                     65,000
A554 Hộp Inox SUS304 240 20*40*1.2*6100                79                      522                     65,000
A554 Hộp Inox SUS304 600 100*50*2.0*6000                 5                      138                     65,000
A554 Hộp Inox SUS304 600 100*50*2.0*6000                 1                        27                     65,000
A554 Hộp Inox SUS304 600 20*20*1.0*6000                 6                        21                     65,000
A554 Hộp Inox SUS304 600 20*20*1.2*6000              166                      703                     65,000
A554 Hộp Inox SUS304 600 25*25*1.2*6000                64                      341                     65,000
A554 Hộp Inox SUS304 600 26*13*0.8*6000              152                      427                     65,000
A554 Hộp Inox SUS304 600 26*13*1.0*6000                59                      201                     65,000
A554 Hộp Inox SUS304 600 30*30*0.8*6000                11                        48                     65,000
A554 Hộp Inox SUS304 600 40*20*1.5*6000              116                      948                     65,000
A554 Hộp Inox SUS304 600 40*40*0.8*6000                47                      276                     65,000
A554 Hộp Inox SUS304 600 50*25*1.2*6000                45                      365                     65,000
A554 Hộp Inox SUS304 600 60*30*1.2*6000                38                      377                     65,000
A554 Hộp Inox SUS304 600 60*30*1.5*6000                 6                        75                     65,000
A554 Hộp Inox SUS304 600 80*40*1.5*6000                41                      675                     65,000
A554 Hộp Inox SUS304 600 60*30*1.5*6000                23                      286                     65,000
A554 Hộp Inox SUS304 600 25*25*1.2*6000                14                        74                     65,000
A554 Hộp Inox SUS304 180 120*60*3.0*6000                 1                        49                     65,000
A554 Hộp Inox SUS304 600 20*20*1.0*6000                51                      177                     65,000
A554 Hộp Inox SUS304 600 30*30*1.0*6000                13                        71                     65,000
A554 Hộp Inox SUS304 600 40*20*1.5*6000                14                      114                     65,000
A554 Hộp Inox SUS304 600 50*25*1.2*6000                70                      568                     65,000
A554 Hộp Inox SUS304 600 26*13*1.2*6000                97                      401                     65,000
A554 Hộp Inox SUS304 600 30*15*1.2*6000                22                      105                     65,000
A554 Hộp Inox SUS304 240 30*15*1*6000                41                      157                     65,000
A554 Hộp Inox SUS304 240 60*60*1.0*6000                 2                        22                     65,000
A554 Hộp Inox SUS304 600 50*25*1.2*6000                63                      509                     65,000
A554 Hộp Inox SUS304 600 60*60*1.2*6000                41                      537                     65,000
A554 Hộp Inox SUS304 600 20*20*1.5*6000                13                        69                     65,000
A554 Hộp Inox SUS304 600 20*20*1.5*6000                 5                        27                     65,000
A554 Hộp Inox SUS304 600 30*30*1.5*6000                 7                        56                     65,000

Về cơ bản, cách tính trọng lượng Hộp Inox giống như cách tính tấm, vì hộp được hàn rút từ tấm mà thành(TỔNG CHU VI).

công thức tính trọng lượng hộp inox: cạnh * 4 (vì hộp vuông có 4 cạnh = nhau) x độ dày  x chiều dài x tỷ trọng (7.93) / 1,000,000

Ví dụ: Hộp 100 x 100 dày 4ly dài 6m ta tính như sau:

(100 x 4[số cạnh của hộp]) x 4 (độ dày) x 6000 (chiều dài) x 7.93 (tỷ trọng) / 1,000,000 (1m2 = một triệu milimet khối)

con số ta có được sẽ là: 76kg.

Tương tự như ống, Hộp Inox cũng có dung sai khá cao.

CÁCH TÍNH TRỌNG LƯỢNG HỘP CHỮ NHẬT INOX

A554 Hộp Inox 304 600 20*20*1.0*6000                 7                        24                     65,000
A554 Hộp Inox 304 600 100*50*1.2*6000                 2                        32                     65,000
A554 Hộp Inox 304 600 25*25*0.96*6000                42                      199                     65,000
A554 Hộp Inox 304 600 50*50*1.16*6000                 2                        22                     65,000
A554 Hộp Inox 304 600 70*70*1.46*6000                16                      349                     65,000
A554 Hộp Inox 304 600 25*25*1.0*6000                55                      256                     65,000
A554 Hộp Inox 304 600 20*20*1.0*6000                10                        37                     65,000
A554 Hộp Inox 304 600 100*50*1.5*6000                 1                        21                     65,000
A554 Hộp Inox 304 600 50*50*1.46*6000                 3                        40                     65,000
A554 Hộp Inox 304 600 20*10*1.0*6000                 7                        21                     65,000
A554 Hộp Inox 304 180 50*50*1.16*5700                 3                        31                     65,000
A554 Hộp Inox 304 600 30*30*0.96*6000                 3                        16                     65,000
A554 Hộp Inox 304 600 50*50*1.45*6000                 2                        28                     65,000
A554 Hộp Inox 304 600 40*20*1.0*6000                40                      216                     65,000
A554 Hộp Inox 304 600 50*25*1.96*6000                21                      287                     65,000
A554 Hộp Inox 304 600 20*20*1.16*6000                39                      165                     65,000
A554 Hộp Inox 304 600 20*20*1.0*6000                39                      138                     65,000
A554 Hộp Inox 304 600 70*70*1.46*6000                 5                        92                     65,000
A554 Hộp Inox 304 600 100*50*1.2*6000                12                      199                     65,000
A554 Hộp Inox 304 600 88.9*1.5*6000                10                      197                     65,000
A554 Hộp Inox 304 600 25*25*1.5*6000                10                        69                     65,000
A554 Hộp Inox 304 240 30*15*1.2*6000                15                        74                     65,000
A554 Hộp Inox 304 600 40*10*1*6000                45                      208                     65,000
A554 Hộp Inox 304 180 25.4*13*1*6000                 4                        13                     65,000
A554 Hộp Inox 304 600 15*15*1.2*6000                17                        51                     65,000
A554 Hộp Inox 304 180 50*25*1.5*5400                 4                        38                     65,000
A554 Hộp Inox 304 240 75*25*1.96*5900                 2                        37                     65,000
A554 Hộp Inox 304 600 60*60*2*5900                 1                        23                     65,000

Công thức tính trọng lượng hộp chữ nhật inox: (cạnh dài x 2) + (cạnh ngắn x 2) x độ dày x chiều dài x tỷ trọng / 1,000,000

Ví dụ: Hộp Chữ Nhật Inox 100(cạnh dài) x 50(cạnh ngắn) x 4.0(độ dày) x 6000(chiều dài)

Ta tính như sau: (100 x 2) + (50 x 2) x 4 x 6000 x 7.93 / 1,000,000

Số kg tương đương là: 57kg.

Dung sai của Hộp Chữ Nhật Inox cũng tương đương ống inox và Hộp vuông inox

CHÚNG TÔI CŨNG ĐANG CUNG CẤP TẤM INOX 316,316L
Mác thép: INOX 316 , CUỘN INOX 316 , TẤM INOX 316, INOX 201, INOX 430
Tiêu chuẩn: JIS, AISI, ASTM, GB
Chiều dài: 1m, 2m, 2,4m, 3m, 4m, 5m, 6m…
Khổ rộng: 1000mm, 1220mm, 1500mm, 1524mm
Bề mặt: BA/2B/No1/2line
Xuất xứ: Châu Âu, Ấn Độ, Hàn Quốc, Đài Loan
Ứng dụng: Gia công cơ khí, thực phẩm, thủy sản, hóa chất, xi măng, đóng tàu
Loại vật tư:
Gia công: Có thể cung cấp theo kích cỡ đặt hàng
Khả năng cung cấp: 1,000 Ton/Tons/ Thang
Tiêu chuẩn đóng gói: bao gồm PVC, pallet gỗ, hoặc như bạn yêu cầu
Điều kiện thanh toán: TM hoặc chuyển khoảng

CÔNG TY KIM LOẠI G7 chuyên cung cấp inox 316, Tấm Inox 316/316l, 2B/ BA. 0,3mm, 1m2, 2m4 110,000 VNĐ

Tình trạng: Có hàng

 

Công ty TNHH Kim Loại G7

Cung cấp Inox | Titan | Niken | Nhôm | Đồng | Thép & các kim loại đặc biệt khác…

Hàng có sẵn – Giá cạnh tranh – Phục vụ tốt

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Hotline 1: 0902 303 310

Hotline 2: 0909 304 310

Website: g7m.vn

STK: 7887 7888, ACB: HCM