Giá Nhôm 7075 – Nhôm A7075 là gì?

Giá Nhôm 7075 – Nhôm A7075 là gì?

 • Thành phần hóa học
 • Tính chất vật lý
 • Tính chất cơ học
 • Tính nhiệt
 • Các chỉ định khác
 • Chế tạo và xử lý nhiệt
 • Tính toán được
 • Hình thành
 • Hàn
 • Xử lý nhiệt
 • Rèn
 • Gia công nóng
 • Gia công nguội
 • Làm đẹp
 • Độ bên
 • Làm cứng
 • Các ứng dụng

Thành phần hóa học của nhôm A7075

Thành phần Hóa học của nhôm 7075 Content (%)
Aluminum, Al 90
Zinc, Zn 5.6
Magnesium, Mg 2.5
Copper, Cu 1.6
Chromium, Cr 0.23

Tính chất vật lý của nhôm A7075

Properties Metric Imperial
Density 2.8 g/cm3 0.101 lb/in3
Melting point 483°C 900°F

Tính chất cơ học của Nhôm Hợp Kim 7075.

Tính chất Metric Imperial
Tensile strength 220 MPa 31909 psi
Yield strength 95 MPa 13779 psi
Shear strength 150 MPa 21756 psi
Fatigue strength 160 MPa 23206 psi
Elastic modulus 70-80 GPa 10153-11603 ksi
Poisson’s ratio 0.33 0.33
Elongation at break 17% 17%
Hardness 60 60

Tính nhiệt của A7075

Properties Conditions
T (ºC) Treatment
Thermal expansion 23.2 (10-6/ºC) 20-100
Thermal conductivity 130 W/mK 25 T6

TÊN GỌI KHÁC CỦA NHÔM A7075.

Các chỉ định khác tương đương với hợp kim nhôm 7075 bao gồm:

AMS 4044 ASTM B209 ASTM B468 QQ A-200/15
AMS 4045 ASTM B210 DMS 2233 QQ A-225/9
AMS 4049 ASTM B211 MIL A-12545 QQ A-250/13
AMS 4131 ASTM B221 MIL A-22771 QQ A-250/24
AMS 4147 ASTM B241 MIL F-18280 QQ A-367
AMS 4154 ASTM B247 MIL F-5509 QQ A-430
AMS 4323 ASTM B316 QQ A-200/11 QQ WW-T-700/7
SAE J454

Chế tạo và xử lý nhiệt.

Hợp kim nhôm 7075 có thể được gia công trong điều kiện ủ. Chất bôi trơn dầu được sử dụng để thực hiện các hoạt động gia công.

Khả năng Định hình của Nhôm A7075

Hợp kim nhôm 7075 có thể được hình thành trong điều kiện ủ. Nó có thể được làm ấm ở 94 đến 122 ° C (200 đến 250 ° F) nếu gặp khó khăn.

Khả năng Hàn của Nhôm Hợp Kim A7075

Hợp kim nhôm 7075 có thể hàn bằng phương pháp hàn điện trở. Phương pháp hàn bằng khí không được ưa thích để hàn hợp kim này. Cần tránh phương pháp hàn hồ quang vì nó làm giảm tính chống ăn mòn của hợp kim này.

Các ứng dụng

Hợp kim nhôm 7075 chủ yếu được sử dụng trong sản xuất máy bay và các ứng dụng không gian khác.

Tóm lại

Hợp kim nhôm 7075 là loại có khả năng chống ăn mòn mạnh. Ở nhiệt độ dưới 0oC, sức mạnh của chúng tăng lên, do đó làm cho chúng trở thành một hợp kim hữu ích trong nhiệt độ thấp. Sức mạnh của chúng sẽ giảm nếu chúng chịu nhiệt độ rất cao. Hợp kim nhôm 7075 có độ bền cao.

Xem thêm chi tiết về Nhôm A7075