Titan Gr4 Tấm Cuộn Ống Cây Láp Đặc

Titan Gr4 | CP Grade 4 Titanium Tấm, Cuộn, Ống, Tròn đặc (Láp Đặc)

Commercially Pure = CP Titanium, Titan tinh khiết thương phẩm hoặc CP Titanium không phải là Titan hợp kim, Titan Gr4 là loại CP mạnh nhất, với năng suất tối thiểu 480 MPa (70ksi) và có hàm lượng oxy và sắt cao nhất cho phép. Vật liệu này có đặc tính chống ăn mòn và chống mài mòn cũng như độ bền cao.

TIÊU CHUẨN SẢN XUẤT

 • UNS R50700
 • AMS 4901
 • AMS 4921
 • ASTM B 265
 • ASTM B 348
 • ASTM F 67
 • MIL-T-9046
 • MIL-T-9047

ỨNG DỤNG CƠ BẢN

 • Các thành phần động cơ phản lực
 • Chốt hàng không
 • Nhà máy chế biến và khử muối biển và hóa chất
 • Giếng xử lý chất thải ăn mòn
 • Sản xuất bột giấy

Thành phần hoá học của Titan Gr4

  N C O Fe H Ti Other
MIN
MAX 0.05 0.08 0.4 0.5 0.015 Balance 0.4

Tính chất vật lý của Titan Gr4

  T (°F) T (°C) Value Value (SI)
Density 0.1630 lb/in³ 4.512 g/cm3
Beta Transus 1715-1765 935-963
Alpha Transus 1635-1685 891-918
Melting (liquidus) Point 3000-3040 1649-1671
Specific Heat 73 23F) 0.1250 Btu/°F
Modules of Elasticity T (°F)
Electrical Resistivity 73 23F) 3.93 μΩ∙in .100 μΩ∙m
Modules of Elasticity 15.0 x 10³ ksi 10.3 x 104 MPa

Tính chất cơ học của lớp Titan Gr4

Room Temperature Mechanical Properties UTS

Ksi (MPa)

YS

Ksi (MPa)

%EI %RA
Specified Properties 80 (550) 70 (480) 15 30
Typical Properties  95-100 (655-690) 70-92

(480-635)

20-25 38-51