7 điều cần cân nhắc khi lựa chọn lớp nhôm


Nếu bạn thường xuyên sử dụng nhôm? Hãy đọc bài này: “7 điều cần cân nhắc khi lựa chọn lớp nhôm” và liên hệ 0909 304 310 để được tư vấn.

Nhôm có nhiều hình dạng và mác nhôm khác nhau. Loại nhôm hay mác nhôm mà bạn chọn cuối cùng phụ thuộc vào cách bạn định sử dụng nó cho mục đích gì. Mục đích sử dụng của bạn cho phép bạn xếp hạng các đặc tính của từng loại từ quan trọng nhất đến ít quan trọng nhất. Điều này sẽ giúp bạn thu hẹp danh sách các loại, các mác phù hợp. Ví dụ, nếu khả năng hàn là quan trọng nhất đối với dự án của bạn, nhưng không yêu cầu sức mạnh thì bạn nên lựa chọn hợp kim nhôm 1100 vì loại nhôm này có khả năng hàn rất tốt nhưng thường không được sử dụng cho các ứng dụng cường độ cao hoặc áp lực cao.
Giữ 7 điều này trong tâm trí tiếp theo khi bạn chọn và sử dụng nhôm. Sử dụng biểu đồ tham khảo nhanh ở cuối bài viết này để nhanh chóng và dễ dàng tìm thấy mác nhôm phù hợp với bạn.

Tính định hình hay khả năng làm việc (khả năng định hình thông qua biến dạng cơ học) là một yếu tố quan trọng?

Hợp kim nhôm 1100 – khả năng định dạng xuất sắc / khả năng làm việc
Hợp kim nhôm 2011 – khả năng thích ứng / khả năng làm việc tốt
Hợp kim nhôm 2024 – khả năng định dạng tốt / khả năng làm việc
Hợp kim nhôm 3003 – khả năng định dạng xuất sắc / khả năng làm việc
Hợp kim nhôm 5052 – khả năng định dạng tốt / khả năng làm việc
Hợp kim nhôm 6061 – khả năng định dạng tốt / khả năng làm việc
Hợp kim nhôm 6063 – khả năng định dạng tốt / khả năng làm việc
Hợp kim nhôm 7075 – Tính khả chuyển / Khả năng làm việc kém

Về khả năng hàn.

Hợp kim nhôm 1100 – Khả năng hàn cực kỳ tốt
Hợp kim nhôm 2011 – Khả năng hàn kém
Hợp kim nhôm 2024 – Khả năng hàn kém
Hợp kim nhôm 3003 – Khả năng hàn cao
Hợp kim nhôm 5052 – Khả năng hàn tốt
Hợp kim nhôm 6061 – Khả năng hàn tốt
Hợp kim nhôm 6063 – Khả năng hàn tốt
Hợp kim nhôm 7075 – Khả năng hàn kém

Về khả năng gia công của nhôm?.

Hợp kim nhôm 1100 – Khả năng Gia công tốt (tốt nhất ở dạng Hard Temper)
Hợp kim nhôm 2011 – Khả năng Gia công xuất sắc
Hợp kim nhôm 2024 – Khả năng Gia công (Tốt nhất khi ủ)
Hợp kim nhôm 3003 – Khả năng Gia công tốt
Hợp kim nhôm 5052 – Khả năng Gia công (Tốt hơn ở Hard Temper)
Hợp kim nhôm 6061 – Khả năng Gia công tốt (Chỉ T4 và T6)
Hợp kim nhôm 6063 – Khả năng Gia công
Hợp kim nhôm 7075 – Khả năng Gia công (Tốt nhất khi ủ)

Khả năng chống ăn mòn của nhôm?

Hợp kim nhôm 1100 – chống ăn mòn tuyệt vời
Hợp kim nhôm 2011 – Độ bền chống ăn mòn kém
Hợp kim nhôm 2024 – Chống ăn mòn kém
Hợp kim nhôm 3003 – chống ăn mòn tốt
Hợp kim nhôm 5052 – Khả năng chống ăn mòn tuyệt vời (Ưu tiên trong các ứng dụng hàng hải)
Hợp kim nhôm 6061 – chống ăn mòn tuyệt vời
Hợp kim nhôm 6063 – Chống ăn mòn tốt
Hợp kim nhôm 7075 – chống ăn mòn trung bình

Khả năng xử lý nhiệt của nhôm?

Hợp kim nhôm 1100 – Không phản ứng với xử lý nhiệt
Hợp kim nhôm 2011 – có thể được xử lý nhiệt
Hợp kim nhôm 2024 – có thể được xử lý nhiệt
Hợp kim nhôm 3003 – Không phản ứng với nhiệt luyện
Hợp kim nhôm 5052 – Không phản ứng với xử lý nhiệt
Hợp kim nhôm 6061 – Có thể được xử lý nhiệt
Hợp kim nhôm 6063 – Có thể được xử lý nhiệt
Hợp kim nhôm 7075 – Có thể được xử lý nhiệt

Sức mạnh của nhôm?

Hợp kim nhôm 1100 – Không được sử dụng cho các ứng dụng cường độ cao hoặc áp suất cao
Hợp kim nhôm 2011 – hợp kim cao sức mạnh cơ khí
Hợp kim nhôm 2024 – hợp kim nhôm cường độ cao
Hợp kim nhôm 3003 – cường độ trung bình
Hợp kim nhôm 5052 – Hợp kim trung bình đến cao
Hợp kim nhôm 6061 – Hợp kim trung bình đến cao
Hợp kim nhôm 6063 – cường độ trung bình
Hợp kim nhôm 7075 – hợp kim nhôm cường độ cao

Các ứng dụng tiêu biểu cuối cùng của nhôm.

Hợp kim nhôm 1100 – Gia công Kim loại và Chế tạo Tổng thể
Hợp kim nhôm 2011 – Gia công tổng quát
Hợp kim nhôm 2024 – Ứng dụng Không gian vũ trụ
Hợp kim nhôm 3003 – Thực phẩm & Thiết bị hoá học – Chế tạo chung
Hợp kim nhôm 5052 – Các ứng dụng hàng hải – Chế tạo chung
Hợp kim nhôm 6061 – Ứng dụng Kết cấu – Chế tạo Tổng thể
Hợp kim nhôm 6063 – Ứng dụng kiến trúc
Hợp kim nhôm 7075 – Ứng dụng Không gian vũ trụ

BẢNG THAM CHIẾU TỔNG HỢP

Mác nhôm / Khả năng Định Hình &
Làm việc
Hàn Gia công Chống mòn Gia nhiệt Sức mạnh Ứng dụng
Nhôm Alloy 1100 Xuất sắc Xuất sắc Tốt Xuất sắc No Thấp Gia công Kim loại và Chế tạo Tổng thể
Nhôm Alloy 2011 Tốt Kém Xuất sắc Kém Yes Cao Máy gia công tổng hợp
Nhôm Alloy 2024 Tốt Kém Khá Kém Yes Cao Ứng dụng hàng không vũ trụ
Nhôm Alloy 3003 Xuất sắc Xuất sắc Tốt Tốt No Trung bình Thiết bị hóa học
Nhôm Alloy 5052 Tốt Tốt Khá Xuất sắc No Trung bình Ứng dụng hàng hải
Nhôm Alloy 6061 Tốt Tốt Tốt Xuất sắc Yes Trung bình Ứng dụng Kết cấu
Nhôm Alloy 6063 Tốt Tốt Khá Tốt Yes Trung bình Ứng dụng kiến trúc
Nhôm Alloy 7075 Kém Kém Khá Trung bình Yes Cao Ứng dụng hàng không vũ trụ